Svenska Spel avsätter varje år 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten i Sverige, en summa föreningar som är registrerade till projektet Gräsroten får dela på. Genom att Du som spelar via Svenska Spel registrerar ditt spelkort på oss får Smederna SF ta del av dessa 50 miljoner. Varje gång du lägger ett spel får vi poäng för detta. Poängen omvandlas sedan till pengar som är öronmärkta till ungdomsdelen i föreningen.

Från och med den 1 juni 2014 blev det obligatoriskt att inneha spelkort om man vill spela hos Svenska Spel, detta innebär att vi i Smederna SF har chans att få en ännu större pott till våra ungdomar! Att registrera ditt kort kostar dig dessutom ingenting!

Har du inte registrerat ditt spelkort på Smederna SF än? Det är busenkelt! Antingen gör du det via nätet (https://svenskaspel.se/grasroten/forening?id=28154), eller så säger du till i kassan där du spelar!

2016 betalades 21 906 kronor ut till Eskilstuna Smederna Ungdom.
Ett stort tack till alla er som anslutit ert spelkort till Smederna Speedwayförening!