Valberedningens förslag till styrelse 2019

Lördagen den 9:e februari är det årsmöte för Smederna Speedwayförening på Munktellmuseet med start klockan 10.00 (se kallelse här).

Valberedningen kan nu presentera sitt styrelseförslag för verksamhetsåret 2019.

ORDFÖRANDE
Tobias Spångberg Nyval 1 år

ORDINARIE LEDAMÖTER
Håkan Ringkvist Fyllnadsval 1 år
Anna Dejerud Nyval 2 år
Mikael Bertilsson Nyval 2 år
Kjell Andersson Omval 1 år
Carl-Arne Johanzon Nyval 2 år
Jimmy Jansson Nyval 1 år

SUPPLEANTER
Johan Rundlöf 1:e suppleant Nyval 2 år
Leif Anväg 2:e suppleant Fyllnadsval 1 år
Guy Pryba, 3:e suppleant Nyval 2 år

ORDINARIE REVISOR
Johan Jürss Omval 1 år

Enligt stadgarna skall två revisorer utses, men eftersom vi anlitar en revisionsbyrå för att granska räkenskaperna och sammanställa bokslutet, borde kravet på revision vara uppfyllt även om årsmötet bara utser en revisor. Valberedningen föreslår därför årsmötet att man nöjer sig med att utse bara en revisor.

REVISORSUPPLEANT
Stephen Zetterwall Omval 1 år

VALBEREDNING
Vakant, sammankallande 1 år
Vakant 1 år
Vakant 1 år

FÖRENINGENS REPRESENTANT TILL BOLAGSSTÄMMAN I SMEDERNA SPEEDWAY AB
Ingvar Ånstad Omval 1 år

Enligt uppdrag från årsmötet 2018
Kjell Arphagen, sammankallande
Bo Jansson