TV: Ungdomsmatch och intervju med lagledare Lundqvist

Eskilstuna Smederna sände live i samband med dagens ungdomstävling på Motorstadion. Samtliga 20 heat i ungdomstävlingen, samt 4 heat från guldhjälmstävlingen filmades. Dessa kan beskådas nedan. Dessutom kan ni höra vad lagledaren Mats Lundqvist har att säga.

Guldhjälmsheat 1, samt tävlingens heat 1-4:

Guldhjälmsheat 2, samt tävlingens heat 5-8:

Guldhjälmsheat 3, samt tävlingens heat 9-12

Guldhjälmsheat 4, samt tävlingens heat 13-16

Tävlingens heat 16-20:

Intervju, Mats Lundqvist: