Organisationsförändring i Eskilstuna Smederna

Eskilstuna Smederna stärker sin organisation. Efter ett enigt beslut i Styrelsen tillsätter Eskilstuna Smederna en klubbchef. Tanken är att utveckla klubben och ge utrymme för ett mer kvalitativt arbete gentemot Eskilstuna Kommun, sponsorer och medlemmar.

Från och med 1 okt är Håkan Ringkvist klubbchef och Leif Anväg tar över Ordförandeklubban fram till ordinarie årsmöte 20 jan 2018.
Sponsormarknaden kommer att bearbetas gemensamt av Håkan och Thomas Devida Gutierrez.

Denna förändring är delvis orsakad av att Thomas arbete på Exin kräver mer tid. Thomas kommer även fortsättningsvis att ansvara för vårt VIP-arbete.

Framgångarna under 2017 har utöver SM-Guldet också lett till stor utveckling av våra sociala medier.

Håkan Ringkvist ser fram mot sitt nya uppdrag som innebär att lyfta hela klubben till en högre nivå. Efter den senaste tidens positiva händelser och det hårda arbete som klubbens medlemmar lagt ned tror vi att detta är rätt väg att kunna utveckla klubben ytterligare.