Motorstadion ligger vid avfarten från E20 mot rv 56 Västerås.

GPS-position
59° 25′ 01,9″ N
16° 22′ 30,3″ E

Från Stockholm
Kör E20 riktning mot Örebro/Göteborg, när du åkt förbi Eskilstuna följ skyltningen och ta avfarten  mot Västerås, direkt i den påföljande rondellen kör första avfarten till höger som är infarten till Motorstadion.

Från Örebro
Kör E20 i riktning mot Eskilstuna, följ skyltningen och ta avfarten mot Västerås, direkt i den påföljande rondellen kör andra avfarten till höger som är infarten till Motorstadion.

Från Västerås
Kör riksväg 56 mot Eskilstuna, i rondellen några kilometer efter Kvicksund kör fjärde avfarten till höger som är infarten till Motorstadion.

Från Nyköping
Kör riksväg 53/55 mot Eskilstuna, följ skyltning E20 Göteborg (samt rv 56 Västerås) genom Eskilstuna,  när du kört upp på E20 och åkt ut ur Eskilstuna följ skyltningen och ta avfarten  mot Västerås, direkt i den påföljande rondellen kör första avfarten till höger som är infarten till Motorstadion.

Från Norrköping (via Katrineholm)
Kör riksväg 55/56 mot Eskilstuna, vid Stora Sundby/Alberga kör höger in på riksväg 230, i rondellen innan Eskilstuna (den första på riksväg 230) följ skyltningen mot E20, välj påfarten skyltad E20 Göteborg, följ skyltningen och ta avfarten  mot Västerås, direkt i den påföljande rondellen kör första avfarten till höger som är infarten till Motorstadion.