Klart med styrelse för 2018

På årsmötet lördagen den 20 januari som hölls i hörsalen på Munktellmuséet, var det dags att utse en styrelse för 2018. Ett möte som hölls i god ton och var välbesökt.

Styrelsen för 2018 ser därmed ut som följande:
Mattias Stjernström, ordförande – 1 år
Leif Anväg, vice ordförande – 2 år
Kjell Andersson, sekreterare – 1 år (kvarstår)
Micke Sundström, ledamot – 2 år
Håkan Thuresson, kassör – 2 år
Tobias Spångberg, ledamot – 1 år (kvarstår)
Guy Pryba, ledamot – 1 år (kvarstår)

Suppleanter
Yasmine Benulic, 1:a suppleant – 2 år
Tony Wallin, 2:a suppleant – 1 år
Lars Rosenblad, 3:e suppleant – 1 år (kvarstår)
4:e suppleant, vakant

Ordinarie revisor
Johan Jürss, 1 år
Enligt stadgarna skall 2 revisorer utses , men då vi anlitar en revisionsbyrå för att
granska räkenskaperna och sammanställa bokslutet, är kravet på revision vara uppfyll
då mötet endast utsåg 1 revisor.

Revisorssuppleant
Stephen Zetterwall, 1 år

Valberedning
Kjell Arphagen, sammankallande – 1 år
Bo Jansson – 1 år
Tommy Andersson – 1 år

Föreningens representant till bolagsstämman
Ingvar Ånstad, 1 år