Från den 25 maj 2018 gäller en ny lag för behandling av personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning
som reglerar hur vi får använda personuppgifter. Regleringen gäller i hela
EU/EES och innebär att det är samma regler för alla företag och föreningar,
stora som små, i hela EU.

Avsikten är att du ska kunna känna dig trygg med vår hantering av dina
personuppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter borttagna
om du så vill.

Vi sparar bara uppgifter på dig som är medlem i Smederna
Speedwayförening. Vi sparar dina uppgifter för att Svemo och
Riksidrottsförbundet kräver att vi för register över våra medlemmar.
Dina personuppgifter används bara för att vi ska ha möjlighet att skicka
meddelanden, kallelser mm till dig som medlem och för att skicka statistik
till Svemo. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till någon
annan.

Om du inte samtycker till att vi sparar dina uppgifter kan du tyvärr inte
vara medlem. Därför gäller att om du har betalat din medlemsavgift så
samtycker du till att vi sparar dina personuppgifter.

Vill du att vi tar bort dina uppgifter så meddelar du via:
kansli@eskilstunasmederna.se

Styrelsen