GDPR

Från den 25 maj gäller en ny lag för behandling av personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som reglerar hur vi får använda personuppgifter. Regleringen gäller i hela EU/EES och innebär att det är samma regler för alla företag och föreningar, stora som små, i hela EU.

Avsikten är att du ska kunna känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter borttagna om du så vill.

Vi sparar bara uppgifter på dig som är medlem i Smederna Speedwayförening. Vi sparar dina uppgifter för att Svemo och Riksidrottsförbundet kräver att vi för register över våra medlemmar. Dina personuppgifter används bara för att vi ska ha möjlighet att skicka meddelanden, kallelser mm till dig som medlem och för att skicka statistik till Svemo. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till någon annan.

Om du inte samtycker till att vi sparar dina uppgifter kan du tyvärr inte vara medlem.
Därför gäller att om du har betalat din medlemsavgift så samtycker du till att vi sparar dina personuppgifter. Vill du att vi tar bort dina uppgifter så meddelar du via: kansli@eskilstunasmederna.se

Styrelsen