Vi är med och stöttar Eskilstuna Smederna mot nya mål

– Niklas Sikström
– Jonas Vigholm
– Håkan Ringkvist
– Carl-Arne Johanzon