Vi är med och stöttar Eskilstuna Smederna mot nya mål

– Carl Arne Johanzon
– Håkan Ringkvist
– Jonas Vigholm
– Daniel Olsson
– Jari Puustinen
– Mats Malm