Som betalande medlem har du rätt att lämna förslag till valberedningen på personer som du tycker är lämpade att sitta i styrelsen.

Som medlem kan du lämna in ditt förslag till valberedningen via telefon eller mail.

Vi som ingår i valberedningen är:
Kjell Arphagen, sammankallande
070-511 76 13

Bo Jansson, ledamot