Ordförande
Tobias Spångberg

Vice ordförande
Kjell Andersson

Sekreterare
Anna Dejerud
Kassör
Jimmy Jansson
Ledamöter
Johan Rundlöf
Carl-Arne Johanzon
Mikael Bertilsson

Suppleanter
Thomas Devida Gutierrez

Kontakt: kansli@eskilstunasmederna.se