Bli aktieägare i Smederna Speedway AB!

Så här gör du.
Sätt in pengarna på bankgiro: 5625-8866.
Märk sedan med namn och personnummer samt aktieköp.
Kostnad: 100 kronor/aktie

Bli en stolt aktieägare i Smederna Speedway AB – redan idag!