Styrelsen

Valberedningen

Ordförande
Tobias Spångberg

Vice ordförande
Kjell Andersson

Sekreterare
Anna Dejerud
Kassör
Jimmy Jansson
Ledamöter
Johan Rundlöf
Carl-Arne Johanzon
Mikael Bertilsson

Suppleanter
Thomas Devida Gutierrez

Sammankallande
Tommy LS Andersson

Ledamöter
Annethe Andersson
Sanna Mark

Som medlem har du rätt att lämna förslag till valberedningen på personer som du tycker är lämpade att sitta i styrelsen.

Kontakt via mail eller telefon till:
Tommy LS Andersson.
072-008 33 01