Invigd 27 april 2002
Banlängd: 331 meter
Andra mått: doseringen i första kurvan är 8 %, i andra 4 %, kurvradie 32.5 meter, raksträcka 64 meter.
Banrekord speedway (nya banlängden, 331 meter): Matej Zagar 16 maj 2017 57,4.
Banrekord speedway (gamla banlängden, 335 meter): Kenni Larsen 4 juni 2013 58,0.
Banrekord isracing (gamla banlängden, 335 meter): Stefan Svensson 16 februari 2013 54,4.

Ungdomsbanan
Banrekord speedway: Casper Henriksson 17 juni 2017 46.0

Eskilstuna Motorstadion, Publik

Översikt, Motorstadion