Extra Årsmöte 24/10!

En liten påminnelse om extra årsmöte och vikten av att ni kommer.

Just nu är det viktigare än någonsin att vi som är medlemmar
visar var vi står. Styrelsen uppmanar därför alla att komma nu
på torsdag och är med och beslutar i frågor som rör vår förening.

Välkomna!
Önskar styrelsen för Smederna SF