Extra Årsmöte

Styrelsen för Smederna SF kallar härmed till extra årsmöte.
Torsdag 24 oktober kl 18.00 i cafeterian på Motorstadion.

På mötet kommer frågor om stadgeändringar att behandlas.

Möteshandlingar kan skickas via e-post eller avhämtas hos
Håkan Thuresson.

Kontakta vårt kansli för mer information.

Styrelsen