Ny säsong och nya roller

Smederna inrättar en ny roll i organisationen. Från och med nästa vecka kommer Smederna att ha en ny roll i sin organisation. Det blir Jerker Eriksson som tillträder rollen som Sportchef.

Jerker kommer även att vara lagledare för Elitserielaget nästa säsong. Förändringen görs för att få en tydligare roll för ansvaret över sportsliga frågor samtidigt som Smedernas ansikte utåt skall tydliggöras.

Smedernas ordförande, Mattias Stjernström, lämnar sitt uppdrag på grund av ökade politiska åtaganden. Vice ordförande Leif Anväg tar över rollen som ordförande fram till ordinarie årsmöte.

Rollen som kanslichef kommer även i fortsättningen innehas av Håkan Thuresson.

Förändringen innebär också att rollen som klubbchef tas bort. Håkan Ringkvist, som haft den rollen, kommer istället att tillsammans med Thomas Devida Gutierrez arbeta med sponsorfrågor.